'עיזים שמנות' סגולת קריאת שמע, ומהו הלחש שמבריח את הפחדים והחרדות?

שאלה: לכבוד הר"ר יוסף בן שמואל שליט"א, אבקש עצה להסיר פחדים שמתעוררים אצלי כמה פעמים ביום, וככל שאני מנסה להסיח דעת מהפחד אני מרגשה שהוא גובר עלי יותר ויותר, ישר כח.
תשובה: כבר פרסמתי בשבועיים האחרונים ונדפס בעלון השבועי תהילה לדוד, כמה וכמה עצות וסגולות מדברי רבותינו הק' להינצל מפחדים התוקפים את האדם, עייני בעלונים הקודמים. והעצה הטובה ביותר שהאדם יסיר מעליו את הגורם לפחד, שהרי הרוב שכעת שרויים בפחד זה נגרם להם מחמת שמיעת "חדשות" ובאותו הרגע לא מרגישים כלום, אולם לאחר זמן ובפרט בלילה, עולים להם פחדים וחרדות ומפחדים מכל רעש קטן ומכל דפיקה בדלת וכד'. לכן יש להתנתק מכל הסובב אותך ולא להתעניין "מה קורה" "מה יהיה", אלא להתעסק בעניינייך היומיומיים בלמוד תורה או בעבודה ולא לתת לעצמך זמן פנוי, שברגע זה יצופו לך הסיפורים והזוועות. ואין לנסות להילחם בפחד ולהסביר לעצמך כמה הוא לא נכון וכד', כי זה חסר תועלת והפחד גדול ממך, רק אל תיתני לו מקום פנוי במחשבתך והוא יסור מאליו.
ואציין עוד כמה עצות להינצל מהפחד מדברי חז"ל, אמרו רבותינו שמי שנתקף בפחד יקרא "קריאת שמע" כי אמירת 'שמע ישראל' בכוונה מדבקת את נשמת היהודי בהשי"ת, וככל שמכוון יותר במילים הק' של הק"ש מקבל יראת שמיים, שהיא הפחד הגדול שבעולם, וברגע שמקבל "יראת שמים" כל הפחדים האחרים מתבטלים ונעלמים מעוצמת פחד השי"ת. משל לאדם הפוחד מחתול, ובאותו רגע יגיע אריה לפניו, מיד יתבטל פחד החתול מפחד האריה, כך יתבטלו כל הפחדים שבעולם מפחד ה' ומהדר גאונו.
עוד אמרו חז"ל שמי שנתקף בפחד יאמר את הלחש הבא "עיזא דבי טבחי שמינא מנאי", פירוש העיזים שבבית המטבחיים יותר שמנים ממני, וזה לחש שאין בו הבנה שכלית איך הוא פועל, אולם מה שאמרו חז"ל הוא קודש קודשים אע"פ ששכלנו הדל לא משיג ומבין את דבריהם הק'.
עוד מצאתי כתוב בשם הרה"ק מבלעזא זיע"א שאמר סגולה להסיר פחדים לומר פיוט "אדון עולם" לפני תפילת שחרית וגם בסיום התפילה לפני "עלינו לשבח", ומרומז בנוסח הפיוט בסופו "ה' לי לא אירא" ויכון במילים אלו טוב טוב.
עוד מצאתי שכתב הרה"ק מבלעזא זיע"א שבכל יום ויום יניח יד ימינו ע"ג המזוזה ויאמר בקול גדול וחזק "אסור לפחד משום דבר בעולם אלא מה' יתברך בלבד" וזה בדוק ומנוסה.
עוד מצאתי כתוב בשם האדמו"ר הק' מזולשקא זיע"א שאמר לאדם אחד שהיה סובל מפחדים, שבכל לילה ולילה לפני ששוכב לישון יאמר את הפיוט "אמר ה' ליעקב אל תירא עבדי יעקב" וכך יאמר למשך ארבעים לילות רצופים וייעלמו כל הפחדים ממנו לחלוטין.
ויה"ר שהשי"ת ייתן לך רוגע לנפש ומרגוע לנשמה ונזכה לראות לאלתר בישועתן של עמ"י אכי"ר.

הנקראים ביותר:

אנחנו כאן בשבילכם!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן